Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV)

Warmoesberg 48
1000 Brussel                                                             

Callcenter - Info vakantiegeld: (+32) 02 627 97 60 

Algemeen nummer: (+32) 02 627 91 11

Kas voor betaald verlof van de Belgische voedingsbedrijven

Birminghamstraat 225
4de verdieping
1070 Brussel

Tel: (+32) 02 743 08 00
Fax: (+32) 02 732 02 96
E-mail: info@ccpab-kbvbv.be

Nationale patroonskas voor het betaald verlof in de bouwbedrijven en openbare werken

Poincarélaan 78
(3de et 4de verdieping)
1060 Brussel

Tel: (+32) 02 529 80 11
Fax: (+32) 02 529 80 12

Verlofkas van de hout-, papierverwerkende en grafische nijverheid

Birminghamstraat  225,
Bus 4
1070 Brussel

Tel: (+32) 02 221 08 80
Fax: (+32) 02 732 02 96
E-mail: info@osib-sohn.be

Kas voor jaarlijkse vakantie voor de metaal-, machine- en elektrische bouw CONGEMETAL

A. Reyerslaan 80
1030 BrusselTel: 02 706 81 10
Fax: (+32) 02 706 81 19
Contact - Attestaanvraag vakantiegeld: (+32) 02 706 83 05
Contact - Beheer vakantiegeld: (+32) 02 706 83 06
E-mail: info@congemetal.be
Website: www.congemetal.be

Ontbinding van de Verlofkas van de papierverwerkende en grafische nijverheid "VPN" vzw

De arbeiders van het Vakantiefonds van het Papier worden vanaf 1 januari 2017 betaald door de Verlofkas van de hout-, papierverwerkende en grafische nijverheid.

Vakantiefonds van de Belgische zeehavens

Brouwersvliet 33 bus 7
2000 Antwerpen

Tel: (+32) 03 221 97 04
Fax: (+32) 03 221 98 61
E-mail: vakantiefonds@cepa.be

Kas voor betaalde verlofdagen van de fotografienijverheid

P/A  Poincarélaan 78 – (3de en 4de verdieping)
1060 Brussel

Tel: (+32) 02 529 80 95
E-mail: info@vakantiekasfoto.be

Ontbinding van de Kas voor jaarlijkse vakantie in de ijzer- en staalnijverheid

De arbeiders van het Vakantiefonds van de Ijzer- en staalnijverheid worden vanaf 1 januari 2017 betaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV).

Vakantiefonds voor de Textiel “Vacantex”

Poortakkerstraat 100
9051 St-Denijs-Westrem

Tel: (+32) 09 244 54 10
Fax: (+32) 09 244 54 11

Compensatiedienst voor betaald verlof der zeelieden

(maakt geen deel uit van de bijzondere vakantiefondsen die aan de controle van de RJV onderworpen zijn)

Brouwersvliet 33 bus 9
2000 Antwerpen

Tel: (+32) 03 232 72 32
Tel: (+32) 03 232 10 52
Fax: (+32) 03 231 39 97
E-mail: info@brv.be

Vakantiefonds van de non-ferro metalennijverheid

Poincarélaan 78 – Gelijkvloers 
1060 Brussel

 Tel: (+32) 02 420 24 50
Fax: (+32) 02 420 31 21
E-mail: vnfm-cmnf@skynet.be

Rijksverlofkas voor de diamantnijverheid

Hoveniersstraat 22
4de verdieping
2018 Antwerpen

Tel: (+32) 03 213 50 30
Fax: (+32) 03 231 16 74
E-mail: verlofkas.diamant@rvd.be