Reglementering van het vakantiegeld

Een van de opdrachten van de RJV is de betaling van het jaarlijks vakantiegeld aan de arbeiders en leerling-arbeiders die van hem afhangen. Deze opdracht wordt uitgevoerd krachtens de reglementering betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers. Deze reglementering (die zowel op de arbeiders als de bedienden van toepassing is) is hieronder, in zijn geactualiseerde versie, beschikbaar. Op elke bladzijde wordt de datum van de laatste update (actualisering) vermeld.

 

  • Koninklijk besluit van 28 juni 1971 (157 kB) houdende aanpassing en coördinatie van de wetsbepalingen betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers (BS 30 september 1971)
  • Koninklijk besluit van 30 maart 1967 (407 kB) tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers (BS 6 april 1967)
  • Koninklijk besluit van 9 januari 1995 (223 kB) tot vaststelling voor de handarbeiders en ermee gelijkgestelden die verzekeringsplichtig zijn ten opzichte van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, van het fictief loon voor de inactiviteitsdagen die met werkelijke arbeidsdagen worden gelijkgesteld door de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers. (BS 16 maart 1995).

naar boven

Historiek van de wetgeving

De RJV heeft als doel de toepassing van de wetgeving over de jaarlijkse vakantie te controleren. Ze stelt aan de andere sectoren van de sociale zekerheid de informatie over de jaarlijkse vakantie van arbeiders, leerling-arbeiders en niet-zelfstandige kunstenaars die aangesloten zijn bij een vakantiefonds ter beschikking. Deze informatie wordt door de RJV steeds geactualiseerd.

naar boven

Uitvoeringsbesluit van 30.03.1967

Synoptische tabellen

Bijlagen : evoluties van de artikels

Artikel 01 (70 kB)

Artikel 03 (38 kB)

Artikel 03bis (47 kB)

Artikel 04 (40 kB)

Artikel 05 (39 kB)

Artikel 06 (43 kB)

Artikel 07 (37 kB)

Artikel 08 (90 kB)

Artikel 09 (37 kB)

Artikel 10 (37 kB)

Artikel 12 (36 kB)

Artikel 13 (37 kB)

Artikel 14 (31 kB)

Artikel 15 (109 kB)

Artikel 16 (324 kB)

Artikel 17 (23 kB)

Artikel 18 (205 kB)

Artikel 19 (79 kB)

 

Artikel 20 (194 kB)

Artikel 21 (187 kB)

Artikel 23 (70 kB)

Artikel 24 (37 kB)

Artikel 25 (112 kB)

Artikel 26 (66 kB)

Artikel 27 (65 kB)

Artikel 28 (62 kB)

Artikel 29 (36 kB)

Artikel 30 (37 kB)

Artikel 31 (38 kB)

Artikel 32 (38 kB)

Artikel 33 (62 kB)

Artikel 34 (38 kB)

Artikel 35 (91 kB)

Artikel 36 (57 kB)

Artikel 37 (51 kB)

 

 

Artikel 38 (56 kB)

Artikel 38bis (37 kB)

Artikel 39 (65 kB)

Artikel 41 (312 kB)

Artikel 42 (39 kB)

Artikel 43 (304 kB)

Artikel 44 (54 kB)

Artikel 45 (53 kB)

Artikel 46 (186 kB)

Artikel 47 (42 kB)

Artikel 48 (38 kB)

Artikel 49 (38 kB)

Artikel 50 (61 kB)

Artikel 51 (36 kB)

Artikel 52 (54 kB)

Artikel 53 (56 kB)

Artikel 53bis (52 kB)

 

 

Artikel 53ter (37 kB)

Artikel 54 (38 kB)

Artikel 55 (52 kB)

Artikel 56 (81 kB)

Artikel 57 (39 kB)

Artikel 58 (39 kB)

Artikel 59 (55 kB)

Artikel 60 (39 kB)

Artikel 61 (36 kB)

Artikel 62 (38 kB)

Artikel 64 (53 kB)

Artikel 65 (37 kB)

Artikel 66 (38 kB)

Artikel 67 (37 kB)

Artikel 68 (79 kB)

Artikel 70 (37 kB)

Artikel 73 (37 kB)

 

 

naar boven

Gecoördineerde wetten van 28.06.1971
  • bijlagen (evoluties van de artikels)

Artikel01 (25 kB)

Artikel02 (37 kB)

Artikel03 (43 kB)

Artikel05 (94 kB)

Artikel06 (38 kB)

Artikel07 (37 kB)

Artikel09 (57 kB)

Artikel09bis (39 kB)

Artikel10 (39 kB)

Artikel11 (39 kB)

Artikel12 (36 kB)

 

Artikel14 (39 kB)

Artikel17 (38 kB)

Artikel17bis (39 kB)

Artikel18 (50 kB)

Artikel19 (113 kB)

Artikel21 (21 kB)

Artikel22 (23 kB)

Artikel22bis (25 kB)

Artikel26 (25 kB)

Artikel27 (23 kB)

Artikel28 (23 kB)

 

Artikel29 (25 kB)

Artikel33 (23 kB)

Artikel37 (23 kB)

Artikel39 (23 kB)

Artikel44 (24 kB)

Artikel46 (24 kB)

Artikel46bis (26 kB)

Artikel48 (33 kB)

Artikel49 (27 kB)

Artikel50 (23 kB)

Artikel51 (23 kB)

 

Artikel54 (25 kB)

Artikel55 (24 kB)

Artikel56 (24 kB)

Artikel57 (23 kB)

Artikel58 (23 kB)

Artikel59 (23 kB)

Artikel60 (24 kB)

Artikel61 (23 kB)

Artikel64 (23 kB)

Artikel65 (177 kB)

 

 

 

naar boven 

Koninklijk besluit van 9 januari 1995

Koninklijk besluit van 9 januari 1995 (223 kB) tot vaststelling voor de handarbeiders en ermee gelijkgestelden die verzekeringsplichtig zijn ten opzichte van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, van het fictief loon voor de inactiviteitsdagen die met werkelijke arbeidsdagen worden gelijkgesteld door de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers. (BS 16 maart 1995).

naar boven