eIDAS: een nieuw identificatiemiddel voor het portaal

eIDASVoortaan kan u zich bij de onlinediensten van de Belgische sociale zekerheid aanmelden met een nieuw identificatiemiddel: eIDAS. Zo wordt het mogelijk om aan te melden met een identificatiemiddel van een andere lidstaat uit de Europese Unie.

Voorbeeld: u wilt een onlinedienst op dit portaal gebruiken, maar u hebt alleen een identificatiemiddel van een ander Europees land. Voortaan kun u er toch mee aanmelden, ook al is het niet Belgisch.

Let op, het gebruikte identificatiemiddel moet wel eIDAS-erkend zijn.

 

eIDAS (Electronic Identification And Trust Services) werd in het leven geroepen naar aanleiding van de Europese verordening ‘Regulation (EU) 910/2014’, om elektronische transacties tussen EU-burgers te vergemakkelijken.

Meer weten?

Lees de FAQ’s over eIDAS op de website van de FOD Beleid en Ondersteuning.