Jaarlijkse vakantie in de Europese Unie

Jaarlijkse vakantie in de Europese Unie

Een vragenlijst werd voorgelegd aan alle ambassades van de Europese Unie om te weten te komen hoe de werking van jaarlijks verlof van de werknemers in hun land in elkaar zit. We hebben veel antwoorden gekregen, de documenten werden vertaald en de antwoorden geanalyseerd. Op basis daarvan werd de volgende tabel opgesteld, waardoor jullie de verloven in de Europese Unie makkelijk met elkaar kunnen vergelijken.

Samenvattende tabel : pdf bestandde_jaarlijkse_vakantie_van_de_werknemers_versie_2016.pdf (88 kB)

De studiedienst van de RJV krijgt nog steeds antwoorden van sommige ambassades toegestuurd. De tabel zal regelmatig bijgewerkt worden om een algemene kijk te hebben op de jaarlijkse vakantie in de Europese Unie.