Attesten aanvragen

Attesten aanvragen
U vindt dit nummer op de keerzijde van uw identiteitskaart. Bijvoorbeeld 90.01.01-234.56.
Bijvoorbeeld jan@example.com

Om een attest via de post te ontvangen, vul het formulier hieronder in (verzendingstermijn: 3-5 dagen).

Als je onmiddellijk een PDF-attest wenst te ontvangen, meld je aan op de toepassing 'Mijn vakantierekening'.

Info documenten

Vakantieattest: bevat het aantal vakantiedagen en vakantiegeld dat je ontvangt voor desbetreffend jaar

Rekeninguittreksel: de volledige berekening van het vakantiegeld